Waxad nagala soo xidhiidhi kartan : allamagane112@gmail.com